Robert CYGLICKI

Dyrektor programowy Fundacji Greenpeace Polska

Robert Cyglicki, ur. w 1978 r.

Dyrektor programowy Fundacji Greenpeace Polska

Animator i członek ruchu pozarządowego związanego z ochroną środowiska, międzynarodowymi finansami publicznymi oraz polityką rozwojową. W latach 2004-2006 członek komitetów ds. funduszy europejskich przy Ministerstwie Infrastruktury. Jako specjalista CEE Bankwatch Network, prowadził kampanię na rzecz reformy Europejskiego Banku Inwestycyjnego w obszarze przejrzystości i spójności działalności finansowej banku z politykami środowiskowymi Unii Europejskiej. W Polsce zaangażowany m.in. w kampanię na rzecz ochrony Doliny Rospudy. Członek Komisji ds. Strategii rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego, której prace posłużyły do zmiany przebiegu korytarza „Via Baltica” w części drogowej. Od 2009 roku bezpośrednio związany z Fundacją Greenpeace Polska, gdzie pełni funkcję dyrektora programowego i specjalisty ds. polityk środowiskowych Unii Europejskiej. Współinicjator inicjatywy obywatelskiej na rzecz zmiany ustawy o ochronie przyrody, pod którą podpisało się ćwierć miliona Polek i Polaków. Koordynator kampanii „I Love Puszcza”, która doprowadziła do zawarcia kompromisu w sprawie gospodarczego użytkowania Puszczy Białowieskiej do czasu objęcia jej w całości granicami parku narodowego.