Robert SZLACHETKA

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

Robert Szlachetka - edukację zawodową rozpoczął w Technikum Leśnym w Miliczu (1986-1991), którą kontynuował na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), uzyskując w 1996 roku tytuł magistra inżyniera leśnictwa. W tym samym roku rozpoczął pracę w Nadleśnictwie Milicz,  gdzie przez 12 lat zajmował się sprawami z zakresu gospodarki leśnej, a w szczególności użytkowaniem lasu i sprzedażą surowca drzewnego. Od roku 2008 zatrudniony na stanowisku Naczelnika Wydziału Gospodarki Drewnem (wcześniej Wydziału Marketingu) w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Aktywnie uczestniczy w pracach nad unormowaniami w zakresie gospodarki drewnem. Żonaty, ojciec dwóch córek, myśliwy.