Ryszard GAJEWSKI

Prezes Zarządu, Polska Izba Biomasy

Ryszard Gajewski - Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydziału Melioracji. Ekspert w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Prezes Zarządu Polskiej Izby Biomasy, Izba Gospodarcza skupia ponad 100 członków z sektora  producentów biomasy, przetwórców biomasy na paliwa, wytwórców  urządzeń do przetwarzania biomasy, podmiotów zajmujących się budową biogazowni rolniczych oraz podmiotów zaopatrujących w paliwa biomasowe energetykę oraz ciepłownie. V-ce Przewodniczący Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE, Rada skupia 21 podmiotów Izby Gospodarcze oraz Stowarzyszenia z sektora Odnawialnych Źródeł Energii (energetyka wodna , wiatrowa, geotermalna, słoneczna i biomasy). Celem rady jest wypracowywanie wspólnych stanowisk OZE dla potrzeb resortów oraz różnych organizacji oraz reprezentowanie interesów branży. Doradca Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Członek zespołu OZE Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji CO2 przy Wicepremierze i Ministrze Gospodarki. Praktyk z 9-letnim doświadczeniem upraw roślin energetycznych.

Autor wielu opracowań na temat potencjału biomasy na cele energetyczne, współautor opracowania budowy biogazowi rolniczych, które zostało zapisane w „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku”.