Ryszard KAPUŚCIŃSKI

Liga Ochrony Przyrody

Dr inż. Ryszard Kapuściński – Prezes Ligi Ochrony Przyrody. W latach 1994-2009 zatrudniony w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (kolejno na stanowisku: naczelnika wydziału i zastępcy dyrektora); w latach 1993-1994 dyrektor Krajowego Zarządu Parków Narodowych;  w latach 1973-1993 zatrudniony w Świętokrzyskim Parku Narodowym (kolejno na stanowisku: starszego asystenta, kierownika Pracowni Naukowo-Badawczej Parku i zastępcy dyrektora Parku). Autor licznych artykułów i opracowań dotyczących głównie ochrony przyrody, m.in. dwóch poradników: „Ochrona przyrody w lasach” (PWRiL) oraz „Ochrona przyrody terenów otwartych (MULTICO Oficyna Wydawnicza).