Ryszard MAJEWICZ

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

Ryszard Majewicz - st. specjalista ds. gospodarki wodnej Wydziału Realizacji Programów Pomocowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, koordynator regionalny. Jeden ze współzałożycieli i wice Prezes Fundacji Otwartego Muzeum Techniki (organizacji pożytku publicznego).