Stanisław KARPIŃSKI

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie