Stanisław ŁAZOWY

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

Główny Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu w RDLP w Gdańsku

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wydział Leśny w 1975 r, studia podyplomowe na tej samej uczelni z zakresu łowiectwa, a także studia podyplomowe na SGGW w Warszawie (Wydział Leśny) z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Doświadczenie zawodowe w Lasach Państwowych od 1975:

  • Nadleśnictwo Susz: stażysta, leśniczy technolog;
  • Nadleśnictwo Kwidzyn: adiunkt , nadleśniczy terenowy;
  • Nadleśnictwo Lipusz: inżynier nadzoru;
  • Nadleśnictwo Elbląg: główny inżynier, zastępca  nadleśniczego;
  • RDLP Gdańsk: starszy specjalista SL ds. hodowli lasu, główny specjalista SL ds. hodowli lasu.

Autor publikacji „Lasy prywatne – współpraca administracji LP z samorządami lokalnymi” w ramach serii „Biblioteczka  leśniczego” – zeszyt nr 356.

Zrealizowane projekty:

  • Zorganizowanie i przeprowadzenie w latach 2005 – 2006 cyklu szkoleń dla rolników (41 szkoleń dla 800 rolników ) z zakresu zalesiania gruntów rolnych .
  • Członek zespołu zadaniowego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do wdrożenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach działania 8 PROW PN „Pomoc techniczna” oraz monitorowania realizacji działań SPO „Rolnictwo” PN „Wsparcie doradztwa rolniczego” i „Szkolenia”.
  • Prowadzenie zajęć z tematyki lasów niepaństwowych na kursach organizowanych dla pracowników nadleśnictw i starostw, a także dla studentów Wydziału Leśnego.
  • Wykładowca na szkoleniach pt. "Akademia Leśniczego".