Stanisław ZIĘBA

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Stanisław Zięba – ksiądz, profesor nauk biologicznych, 1998-2008 dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, 2008-2012 prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Współredaktor czasopism „Roczniki Filozoficzne” i „Człowiek i Przyroda”, redaktor serii Ekologia Humanistyczna. Prace badawcze z problematyki bytu ożywionego (istota, geneza i organizacja życia), kosmologii, ochrony środowiska, historii i metodologii ekologii oraz z ekologii humanistycznej. Ważniejsze publikacje książkowe: Rozwój mechanistycznej koncepcji życia w piśmiennictwie francuskim XX wieku (1986), Dylematy bezpieczeństwa ekologicznego (1998), Natura i człowiek w ekologii humanistycznej (1998), Ekosystem leśny wartością człowieka (2002), Historia myśli ekologicznej (2004), Perspektywy ekologii człowieka (2008), Życie. Koncepcja emergentystyczna (2013).