Tadeusz J. ŻUCHOWSKI

Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tadeusz J. Żuchowski – historyk sztuki, badacz teorii i sztuki europejskiej, prof. zw. UAM, wcześniej prof. w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK. W latach 1992-1996 kierownik Gabinetu Rycin Muzeum Narodowego w Poznaniu. Od 2008 dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM. Autor m.in. książek o malarstwie niemieckim XIX w. (Patriotyczne mity i toposy, 1990; Między natura a historia, 1993), pałacu watykańskim (oraz rzeźbie w marmurze (Poskromienie materii, 2010, 2. Wyd. 2011). Członek rady powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie oraz rady programowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN, ICOM, ICOMOS i AICA. Redaktor i współredaktor wielu edycji książkowych m.in. 4 tomów (II-V) z serii międzynarodowej Sztuka i Kultura (wspólnie z S. Dudzikiem, Stulecie otwarcia Muzeum im. Cesarza Fryderyka w Poznaniu, 2004 (wspólnie z W. Suchockim), Im Schatten von Berlin und Warschau, 2010 (wspólnie z I. Woldt), Europejskie tradycje łowieckie, 2013. Od 2009 redaktor naczelny czasopisma „Artium Quaestiones”.