Tadeusz JANICKI

Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu