Tomasz BORECKI

Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Problematyka badawcza:
Inwentaryzacja lasów
Regulacja użytkowania rębnego i przedrębnego
Polityka leśna

Działalność dydaktyczna:
- na kierunku studiów „Leśnictwo”: Urządzanie lasu, Propedeutyka leśnictwa;
- na kierunku studiów „Biologia”: Podstawy leśnictwa.

Inna działalność:
- Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji - dyrektor instytutu;
- Społeczny Doradca Prezydenta RP d.s. Wsi, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przyrody;
- Towarzystwo Przyjaciół Lasu – Prezes;
- Kolegium Lasów Państwowych;
- Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa – przewodniczący;
- Rada Naukowa Biebrzańskiego Parku Narodowego;
- Rada Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”.