Tomasz Jan KOWALCZEWSKI

Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska

Mgr inż. Tomasz Jan Kowalczewski – absolwent SGGW oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pracownik Ministerstwa Środowiska. Specjalizuje się w zakresie globalnych negocjacji klimatycznych i emisji gazów cieplarnianych z użytkowania gruntu i leśnictwa (LULUCF). Członek delegacji rządowych na 15, 16, 17, 18 Konferencję Stron Konwencji Klimatycznej (UNFCCC). Członek zespołu negocjacyjnego Ministra Środowiska na COP 19 w Warszawie oraz na czas polskiej prezydencji w ramach UNFCCC. W trakcie prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. i w trakcie COP 17 w Durbanie przewodniczył grupie eksperckiej ds. LULUCF, działającej w ramach Grupy Roboczej Rady ds. Międzynarodowych Aspektów Ochrony Środowiska (WPIEI). W 2012 r. był ekspertem krajowym przy negocjacjach prowadzonych w ramach Rady Unii Europejskiej w sprawie decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej sektora LULUCF. Jest członkiem delegacji rządowych w procesie negocjacji przyszłego Porozumienia ws. Lasów Europy prowadzonych w ramach procesu Forest Europe (wcześniej MCPFE). Jest autorem artykułów o tematyce odnoszącej się do zmian klimatu, emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych z sektora użytkowania gruntu, zmian użytkowania gruntu i leśnictwa.