Tomasz WALCZYKIEWICZ

Zakład Gospodarki Wodnej i Systemów Wodnogospodarczych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Dr inż. Tomasz Walczykiewicz – Kierownik Zakładu Gospodarki Wodnej i Systemów Wodnogospodarczych w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytucie Badawczym (IMGW PIB)

Urodził się w 1960 roku w Krakowie. W 1984 roku ukończył studia na Politechnice Krakowskiej uzyskując dyplom magistra inżyniera budownictwa wodnego. Po sześcioletnim okresie zatrudnienia w biurze projektów podjął pracę w administracji obejmując w 1991 roku stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Był Prezydentem Międzynarodowego Związku Organizacji Zlewniowych w latach 2000-2002. W 2002 roku pełnił obowiązki Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od 2003 roku zatrudniony w krakowskim Oddziale IMGW PIB na stanowisku adiunkta i kierownika zakładu. Jego działalność jest ukierunkowana na rozwój i zastosowanie narzędzi i metod w planowaniu i zarządzaniu gospodarką wodną w tym tworzenia podstaw metodycznych dla wdrażania w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE i Dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania nim oraz  wdrażania zasad Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Wodnymi. Autor i współautor ponad 90 publikacji z zakresu gospodarki oraz blisko 80 raportów-opracowań z realizacji prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych.