Wiesława NOWACKA

Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, specjalności: ergonomia,  użytkowanie lasu,  ochrona pracy. Doktor nauk leśnych. Absolwentka Wydziału Leśnego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podejmowana tematyka badawcza obejmuje zagadnienia z zakresu: ergonomii w leśnictwie, bezpieczeństwa pracy i zdrowia zatrudnionych, zastosowań ergonomii w rekreacji i turystyce,  edukacji w zakresie ergonomii i przedmiotów powiązanych oraz aspektów płci w leśnictwie. Wykładowczyni studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych w SGGW, Eberswalde oraz Politechnice Warszawskiej. Autorka i współautorka kilku monografii w języku polskim i angielskim, blisko stu publikacji o charakterze naukowym. Członkini Team of Specialist IUFRO – „Gender and Forestry”. Sekretarz Komitetu Krajowego IUFRO. Członkini Komitetu Ergonomii przy Polskiej Akademii Umiejętności. Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Ergonomii, Ochrony Pracy oraz Techniki w Medycynie, kadencja 2012-2016. Pełniła funkcję Oficer IUFRO- Division 3.07.00 Ergonomics. Realizowała dwa europejskie projekty w ramach Programu Ramowego UE (5 i 6 PR UE). Członkini Kongresu Kobiet, Polskiego Towarzystwa Leśnego - PTL, Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego-PTErg.