Władysław PĘDZIWIATR

Prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych

Władysław Pędziwiatr - lat 54. Absolwent WSP Słupsk - kierunek geografia, Uniwersytet Szczeciński - kierunek ekonomia (studia doktoranckie). Kanclerz Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w latach 2000-2013. Prezes: Aeroklubu Słupskiego, Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych. Autor kilku artykułów naukowych. Inicjator wielu inicjatyw na rzecz rozwoju subregionu słupskiego. Zainteresowania: polityka klimatyczna, lotnictwo, muzyka, dobra książka.