Władysław STRYKOWSKI

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

Prof. dr Władysław Strykowski, wieloletni dyrektor Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu i Koordynator polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego.

Odbył staże naukowe w kilku ośrodkach zagranicznych, m.in. w Ameryce i Europie Zachodniej (University of Minnesota, Hamburg, Freiburg, Genewa), z którymi w dalszym ciągu współpracuje.

Głównymi problemami zainteresowań badawczych W. Strykowskiego są kwestie dotyczące polityki surowcowej, współpracy leśnictwa i przemysłów opartych na drewnie, rozwój sektora leśno-drzewnego w Polsce i państwach UE. Współpracuje także z krajowymi i zagranicznymi organizacjami samorządu branżowego sektora drzewnego.

Jest autorem wielu projektów badawczych, publikacji krajowych i zagranicznych. Jedną z tez, którą upowszechnia, jest potrzeba „dowartościowania” w Polsce drewna jako surowca strategicznego, nie tylko poprzez wzrost cen, ale główne w wyniku szerokiego zakresu stosowania drewna w gospodarce.