Wojciech CICHY

Pracownia Bioenergii, Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

Absolwent Wydziału Technologii Drewna – specjalność chemiczna technologia drewna -Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Całe swoje życie zawodowe związał z Instytutem Technologii Drewna w Poznaniu. Aktualnie kieruje Pracownią Bioenergii oraz pełni funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu Ochrony Środowiska i Chemii Drewna. W funkcjonującym w strukturach ITD laboratorium akredytowanym kieruje Sekcją Badania Biopaliw Stałych.

Jego zainteresowania zawodowe związane są od wielu lat z problemami zagospodarowania odpadów drzewnych i wykorzystaniem biomasy roślinnej do wytwarzania energii. Tej tematyce poświęcone były projekty badawcze finansowane ze środków budżetowych i realizowane w Instytucie Technologii Drewna, których był kierownikiem (5 projektów) i głównym wykonawcą (7 projektów).

Reprezentował Polskę w europejskiej inicjatywie COST Action E31 „Management of recovered wood” a w aktualnie realizowanym projekcie SolidStandards (w ramach IEE) jest członkiem Komitetu Sterującego.

Przygotował kilkadziesiąt opracowań i ekspertyz na potrzeby podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstwa), organizacji gospodarczych (m.in. Polska Izba Biomasy) oraz instytucji rządowych (URE, Ministerstwo Gospodarki i in.) i samorządowych (urzędy różnych szczebli) dotyczących oceny odpadów drzewnych i ich odpowiedniej kwalifikacji.

Z racji posiadanej wiedzy i doświadczenia jest często zapraszany do udziału w seminariach, konferencjach naukowo-technicznych. Prowadzi szkolenia dotyczące stosowania norm europejskich w odniesieniu do oceny właściwości biopaliw stałych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. W latach 2002-2012 był przedstawicielem ZG SIITLiD w Polskim Komitecie Naukowo-Technicznym FSN-T NOT ds. Gospodarki Energetycznej.

Od 2004 roku jest członkiem Komitetu Technicznego nr 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych, w którym zajmuje się pracami normalizacyjnymi w zakresie oceny paliw z biomasy i paliw z odpadów.