Wojciech RADECKI

Zakład Prawa Ochrony Środowiska, Instytut Nauk Prawnych PAN

Prof. zw. dr hab. Wojciech Radecki, ur. 13 lipca 1943 r., Kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Główne kierunki zainteresowań: prawo ochrony przyrody, w tym prawo leśne, łowieckie i rybackie. Autor ponad 150 książek i dwóch tysięcy artykułów o charakterze naukowym i popularyzatorskim.