Zbigniew SIEROTA

Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Absolwent Wydziału Leśnego SGGW, doktorat w 1980 r., habilitacja w 1996 r., tytuł profesora od 2000 r. Od 1971 r. pracownik naukowy Instytutu Badawczego Leśnictwa. Zajmuje się fitopatologią leśną - zagadnieniami predyspozycji chorobowej drzew, chorobami korzeni drzew leśnych, biologicznymi metodami ochrony lasu przed chorobami infekcyjnymi, monitoringiem fitopatologicznym. Jest autorem i współautorem ponad 170 recenzowanych publikacji naukowych i 50 popularno-naukowych (w tym ponad 50 dotyczących problematyki huby korzeni i metod biologicznych), 4 książek, 30 publikowanych raportów i materiałów konferencyjnych, 50 referatów naukowych oraz licznych wytycznych dla praktyki leśnej. Promotor 4 zakończonych rozpraw doktorskich i 2 przewodów. Koordynator programów badawczych, m.in. Proforest Centre of Excellence 5 PR UE, autor i współautor ponad 120 dokumentacji naukowych, ekspertyz, sprawozdań z badań. Współlaureat 3 nagród Ministra Leśnictwa i Min. Środowiska, nagrody Io Mistrz Techniki ’80, 2 nagród naukowych V Wydz. PAN oraz nagrody LP im A. Loreta (2003). Przewodniczący Komitetu Nauk Leśnych PAN.