Funkcje lasu z punktu widzenia rozwoju lokalnych społeczności