Dr inż. Adam Kaliszewski

Jest absolwentem Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW oraz Wydziału Leśnego SGGW. Od ukończenia studiów w 2001 r. pracuje w Instytucie Badawczym Leśnictwa, gdzie w 2010 r. uzyskał stopień doktora nauk leśnych. Był kierownikiem lub wykonawcą około 20 projektów badawczych z zakresu ekonomiki leśnictwa, polityki leśnej i prawa. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji i dokumentacji naukowych. Członek komitetu redakcyjnego „Leśnych Prac Badawczych”. Jego hobby to literatura faktu, literatura piękna oraz muzyka klasyczna.

Telefon:
+48 22 715 06 78