Dr hab. Zbigniew Borowski

Absolwent wydziału leśnego SGGW, w trakcie trwania studiów pracownik Katedry Zoologii Leśnej i Łowiectwa, a po ich ukończeniu w 1993 roku, doktorant w Zakładzie Łowiectwa Instytutu Badawczego Leśnictwa, gdzie pracuje do dzisiaj i pełni teraz funkcję Kierownika Zakładu Ekologii Lasu. Rozprawę doktorską dotyczącą ekologii behawioralnej obronił w 1999 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2012 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dziedzinie nauk biologicznych i dyscyplinie – ekologii. W latach 2001 – 2002 stypendysta North Atlantic Treaty Organization postdoctoral fellowship na uniwersytetach Oslo i Tromsø w Norwegii. Był koordynatorem licznych projektów badawczych z zakresu ochrony lasu, ekologii behawioralnej, ekologii ewolucyjnej, dynamiki populacji, ochrony przyrody, ekologii lasu oraz struktury genetycznej populacji i łowiectwa. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, licznych referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz kilkunastu prac magisterskich. Członek America Society of Mammalogists, International Society of Zoological Sciences, Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Polskiego Towarzystwa Etologicznego oraz Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Hobby: psychologia ewolucyjna, kajakarstwo górskie, podróże, fotografia, teatr, kino.

Telefon:
+48 22 715 04 09