Dr hab. Janusz Czerepko

Leśnik z wykształcenia. Po ukończeniu studiów na SGGW w roku 1997 podjął pracę w Instytucie Badawczym Leśnictwa, gdzie pracuje do dzisiaj i obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu. Rozprawę doktorską obronił w 2002 roku a stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2012. Był koordynatorem kilkunastu projektów badawczych z zakresu siedliskoznawstwa i ochrony przyrody, a w szczególności dotyczących dynamiki i ekologii siedlisk i zbiorowisk leśnych oraz metod ich ochrony. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz trzech pozycji książkowych. Swoim doświadczeniem dzielił się jako ekspert organizacji krajowych i międzynarodowych, min. LULUCF, EIONET, ICP Forest oraz jako członek komitetu redakcyjnego Folia Forestalia Polonica. Jego osobiste zainteresowania to muzyka alternatywna, wycieczki florystyczne, turystyka rowerowa i wędkarstwo.

Telefon:
+48 22 715 05 38