Dr inż. Krzysztof Jodłowski

Absolwent Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Po odbyciu kilkumiesięcznego stażu w administracji państwowej, w 1988 roku podjął pracę ówczesnym Zakładzie Mechanizacji w Użytkowaniu Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa, gdzie w 2002 roku uzyskał tytuł doktora nauk leśnych. Realizator szeregu projektów z dziedziny użytkowania lasu finansowanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa oraz Komisję Europejską (w ramach 6 i 7 Programów Ramowych Unii Europejskiej). Autor kilkudziesięciu publikacji popularno-naukowych i naukowych.

Aktualnie jest przewodniczącym komitetu redakcyjnego Postępów Techniki w Leśnictwie, członkiem komitetu redakcyjnego Leśnych Prac Badawczych; członkiem komitetów technicznych nr 16 ds. maszyn i ciągników rolniczych i leśnych oraz nr 181 ds. gospodarki leśnej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, członkiem Komitetu Zarządzającego Akcji COST FP0902 oraz FP1201 a także przewodniczącym Rady PEFC Polska.

Zainteresowania pozazawodowe: historia, teatr, film, fantastyka naukowa.

Telefon:
+48 22 715 03 46