LASY W KONSTYTUCJI

Sprostowanie ws. artykułu Adama Wajraka, opublikowanego w "Gazecie Wyborczej"

W odpowiedzi na artykuł pana Adama Wajraka pt. "Manifest Wajraka: Lasy stworzyły sobie państwo", opublikowany na łamach "Gazety Wyborczej" w dn. 8 lutego 2014 r., prof. Kazimierz Rykowski, kierownik projektu i koordynator prac nad Narodowym Programem Leśnym, zwrócił się z prośbą do Redaktora Naczelnego "Gazety Wyborczej" o zamieszcenie sprostowania. Treść listu prof. K. Rykowskiego i odpowiedź redakcji zamieszczamy poniżej. 

WAŻNA INICJATYWA INSTYTUTU BADAWCZEGO LEŚNICTWA W SPRAWIE LASÓW

21 stycznia 2014 r. w Senacie RP, z inicjatywy IBL, odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie konstytucyjnego zapisu o społecznej własności lasów Skarbu Państwa.

Bezpośrednią inspiracją była deklaracja Prezesa Rady Ministrów Premiera Donalda Tuska, zawarta w odpowiedzi na opinie o stałym zagrożeniu prywatyzacją Lasów Państwowych (patrz: konferencja prasowa z 8 stycznia 2013 r.), w której Premier zgłosił ofertę do wszystkich sił politycznych, abyśmy przeprowadzili drobną, ale istotną zmianę w Konstytucji z zapisem gwarantującym trwałość rozwiązania, jakim są Lasy Państwowe z wolnym wstępem dla wszystkich” (…).