Miejsce gospodarki leśnej w dokumentach planistycznych z zakresu ochrony przyrody