Miejsce ochrony przyrody w leśnych dokumentach planistycznych