Możliwości, zakres i zarządzanie formami integracji (funkcjonalnej, kapitałowej) między PGLLP a przemysłem drzewnym