Możliwości zwiększania sekwestracji węgla w ekosystemach leśnych: efektywność fotosyntezy a zmienność geno- i ekotypowa gatunków drzewiastych za pomocą inżynierii genetycznej