Nowe bazy surowcowe: plantacje drzew poza lasem oraz zadrzewienia