Obserwowane i prawdopodobne zmiany dynamiki populacji owadów oraz ocena ich funkcji ekologicznych w ekosystemach leśnych w związku ze zmianami klimatycznymi; potencjalne rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych