Obserwowane i prawdopodobne zmiany występowania mikroorganizmów chorobotwórczych w związku ze zmianami klimatycznymi oraz ocena ich funkcji ekologicznych w ekosystemów leśnych; potencjalne rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych