Ochrona i użytkowanie lasów w świetle celów Konwencji o różnorodności biologicznej