Opinia Zespołu Ekspertów w sprawie poprawki poselskiej do projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2374 i 2842) z dnia 25 listopada 2014 r.