Organizacyjne i kapitałowe zaangażowanie PGLLP w tworzeniu instrumentów wsparcia powiązań instytucjonalnych leśnictwa z innymi sektorami na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym