Postrzeganie, wartościowanie i percepcja przestrzeni leśnej. Ujęcie etnologiczne