Potencjał i energetyczne wykorzystanie biomasy leśnej w Polsce i krajach Unii Europejskiej