Prywatne przedsiębiorstwa leśne – stan obecny, bariery i możliwości rozwoju