Przyszłość drewna w gospodarce narodowej - prognoza potrzeb