Rola lasu w cywilizacji z punktu widzenia historyka