Strategia sektora leśno-drzewnego w okresie koniunktury i dekoniunktury na rynku drzewnym