Sukces czy klęska? Konstytucja RP nie dla lasów

Wyjaśnienia i komentarz prof. Kazimierza Rykowskiego, dotyczące przebiegu prac nad poprawką do Konstytucji o zakazie prywatyzacji lasów państwowych. Materiał został złożony do publikacji w "Lesie Polskim".