Udział dendromasy w generowaniu energii odnawialnej - stan i perspektywy; inwestycje w przemyśle przerobu drewna z plantacji drzewnych