Wartość lasu w dziejach – w ujęciu historii gospodarczej