WSPÓŁDZIAŁANIE

Las i gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty rozwoju

Termin: 
26 maja 2015 r., godz. 9:00 (rejestracja uczestników od godz. 8:00)
Miejsce: 
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
Zapis video: 

Program

(ostatnia aktualizacja referatów: 1 lipca 2015 r.)
8:00-9:00
Rejestracja uczestników
9:00-9:10
Otwarcie

Sesja 1

9:10-9:20
Tomasz PAC - Departament Rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny
9:20-9:30
Lech PŁOTKOWSKI - Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
9:30-9:40
Hubert SZRAMKA - Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
9:40-9:50
Piotr BÓRAWSKI - Katedra Agrobiznesu i Ekonomiki Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
9:50-10:00
Katarzyna ŚWIĄTEK - Wydział Płatności Bezpośrednich ONW, Środowiska i Leśnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10:00-10:30
Dyskusja
10:30-11:00
Kawa

Sesja 2

11:00-11:10
Krystyna PRZYBYLSKA - Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Stanisław ZIĘBA - Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
11:10-11:20
Wiesława NOWACKA - Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
11:20-11:30
Jerzy BAŃSKI - Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
11:50-12:20
Dyskusja
12:20-13:10
Obiad

Sesja 3

13:10-13:20
Mariusz STOLARSKI - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
13:20-13:30
Jadwiga MIKLASZEWSKA - Zakład Materiałów Budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Anna POLICIŃSKA-SERWA - Zakład Materiałów Budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Anna WIEJAK - Zakład Materiałów Budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
13:30-13:40
Piotr CZOPEK - Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki
13:50-14:20
Dyskusja
14:20-14:40
Kawa

Sesja 4

14:40-14:50
Wojciech NITKA - Fundacja Promocji Drewna "Teraz Drewno" w Gdańsku
14:50-15:00
Hanna BARTOSZEWICZ-BURCZY - Pracownia Ekonomiki Energetyki, Instytut Energetyki w Warszawie
15:00-15:10
Emilia JANECZKO - Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
15:10-15:20
Małgorzata WOŹNICKA - Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
15:20-
Dyskusja końcowa + kawa