Wspólne cele a różne możliwości w lasach państwowych i prywatnych?