Wybrane problemy integracji w sektorze leśno-drzewnym