Zalety i wady drewna w budownictwie mieszkalnym i przemysłowym; uszlachetnianie, drewno konstrukcyjne – stan i perspektywy