Znaczenie biomasy leśnej w realizacji wymogów pakietu energetyczno-klimatycznego w Polsce